ТОВ "АФ "Лисенко"

Код за ЄДРПОУ: 35796588
Телефон: 0505582871
e-mail: auditlysenko@gmail.com
Юридична адреса: 36020, м.Полтава, вул.Гоголя, 12, к.506
 

Про нас

Основні відомості про нас:

Директор ТОВ "АФ "Лисенко" - аудитор Лисенко Ольга Олександрівна

Аудитор з 22-річним стажем роботи. Сертифікат аудитора серії А № 000656, виданий рішенням АПУ № 41 від 25.01.1996р., термін чинності сертифікату продовжено рішенням АПУ № 303/2 від 27.11.2014р. до 25.01.2020р.

Аудитори:

2. Конишева Юлія Олександрівна

Сертифікат аудитора серії А № 005658, виданий рішенням АПУ № 130 від 25.12.2003р., термін чинності сертифікату продовжено рішенням АПУ №281/2 від 31.10.2013р. до 25.12.2018р.

3.  Давиденко Світлана Станіславівна

Сертифікат аудитора № 006347 виданий рішенням АПУ № 185/3 від 13.12.2007р., термін чинності сертифікату продовжено рішенням АПУ № 351/2 від 27.10.2017р. до 13.12.2022р.

4. Козубець Андрій Іванович ( по сумісництву)

Сертифікат аудитора серії А № 000091, виданий рішенням АПУ № 8 від 23.12.1993р., термін чинності сертифікату продовжено  рішенням АПУ №  352/2 від 30.11.2017р. до 23.12.2022р.

5. Лазоренко Майя Володимирівна - Заступник директора

Сертифікат аудитора № 000468, виданий рішенням АПУ  № 39 від 30.11.1995р., термін чинності сертифікату продовжено рішенням АПУ № 302/2 від 30.10.2014р. до 30.11.2019р.

6. Горяченкова Віра Іванівна 

Сертифікат аудитора  № 006305, виданий рішенням АПУ № 181/1 від 20.07.12007р., термін чинності сертифікату продовжений рішенням АПУ № 346/2 від 25.05.2017р. до 20.07.2022р.

На фірмі також працюють висококваліфіковані бухгалтери та помічники ( асистенти ) аудитора,

експерти із бюджетного та земельного законодавства,

спеціаліст із компьютерних технологій.

Фірма має угоди про співпрацю:

з іншими аудиторськими фірмами;

з фірмою - професійним оцінювачем, акредиторваним в Фонді державного майна України та в кількох ( в тому числі державних ) банках;

із сертифікованим арбітражним керуючим ( ліквідатором).

ТОВ "АФ "Лисенко" є дійсним членом ( номер члена Спілки RL 20130692)  української мережі аудиторських фірм - Громадська спілка "Інститут сертифікованих профессіоналів обліку й аудиту" (ГС ІСПОА), англійською мовою - "The Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals" ( PU ICAAP), яка створена в 2013 році для співпраці аудиторських фірм шляхом спільного використання професійних ресурсів, стратегії ведення бізнесу, політик і процедур контролю якості. Спілка здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами - членами Спілки вимог її Статуту, які передбачають дотримання вимог високої якості надання аудиторських послуг у відповідності до Міжнародних професійних стандартів ( МСА, МСЗО, МСЗНВ, МССП та інших) та Кодексу етики професійних бухгалтерів.