ТОВ "АФ "Лисенко"

Код за ЄДРПОУ: 35796588
Телефон: 0505582871
e-mail: auditlysenko@gmail.com
Юридична адреса: 36020, м.Полтава, вул.Гоголя, 12, к.506
 

Про нас

Аудиторська фірма «Лисенко» почала свою діяльність  в 2008 році.

Основними напрямами діяльності  фірми є:

Обов’язковий та ініціативний аудит та огляд фінансової звітності підприємств і установ всіх форм власності та галузей діяльності ( крім банків);

Виконання завдань з надання впевненості, в тому числі податковий аудит.

Перевірка прогнозної фінансової інформації

Супутні аудиту послуги :

-         виконання узгоджених процедур;

-         підготовка фінансової інформації, в тому числі трансформація фінансової звітності в звітність, складену по МСФЗ;

-         Аналіз господарської діяльності: фінансового стану, причин збитковості, планів по розширенню діяльності, реорганізації, зниженню витрат, та розробка рекомендацій; впровадження управлінського обліку;

-         Складання бізнес-планів, аналіз інвестиційних проектів та стану їх виконання;

-         Ведення бухгалтерського та податкового обліку для малих підприємств.

Колектив фірми є висококваліфікованими фахівцями та сертифікованими аудиторами , що дозволяє забезпечити якісне надання послуг.

Довіра наших клієнтів - головна винагорода для нас!