ТОВ "АФ "Лисенко"

Код за ЄДРПОУ: 35796588
Телефон: 0505582871
e-mail: auditlysenko@gmail.com
Юридична адреса: 36020, м.Полтава, вул.Гоголя, 12, к.506
 

Про нас

Аудиторська фірма «Лисенко» почала свою діяльність  в 2008 році.

Основними напрямами діяльності  фірми є:

Обов’язковий аудит та огляд фінансової звітності підприємств і установ всіх форм власності та галузей діяльності ( крім банків), аудит спеціального призначення;

Виконання завдань з надання впевненості, в тому числі податковий аудит.

Перевірка прогнозної фінансової інформації

Супутні аудиту послуги :

-         завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації;

-        завдання з компіляції інформації, в т.ч.підготовка фінансової інформації та трансформація фінансової звітності в звітність, складену по МСФЗ;

-         Аналіз господарської діяльності: фінансового стану, причин збитковості, планів по розширенню діяльності, реорганізації, зниженню витрат, та розробка рекомендацій; впровадження управлінського обліку;

-         Складання бізнес-планів, аналіз інвестиційних проектів та стану їх виконання;

-         Ведення бухгалтерського та податкового обліку для малих підприємств.

ТОВ "АФ "Лисенко" є дійсним членом ( номер члена Спілки RL 20130692)  української мережі аудиторських фірм - Громадська спілка "Інститут сертифікованих профессіоналів обліку й аудиту" (ГС ІСПОА), англійською мовою - "The Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals" ( PU ICAAP), яка створена в 2013 році для співпраці аудиторських фірм шляхом спільного використання професійних ресурсів, стратегії ведення бізнесу, політик і процедур контролю якості. Спілка здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами - членами Спілки вимог її Статуту, які передбачають дотримання вимог високої якості надання аудиторських послуг у відповідності до Міжнародних професійних стандартів ( МСА, МСЗО, МСЗНВ, МССП та інших) та Кодексу етики професійних бухгалтерів.

Фірма має угоди про співпрацю:

з іншими аудиторськими фірмами;

з фірмою - професійним оцінювачем, акредиторваним в Фонді державного майна України та в кількох ( в тому числі державних ) банках;

із сертифікованим арбітражним керуючим ( ліквідатором).